Η Σχολή Μουσικής της Πάρου, που αργότερα αναβαθμίστηκε σε Ωδείο, γεννήθηκε τη δεκαετία του 1980 ως απόρροια της δραστηριότητας του Πολιτιστικού μας Συλλόγου και ιδιαίτερα του ιδρυτικού μέλους του ‘’Αρχίλοχου’’ Νίκου Σαρρή.

Αρκετές ήδη γενιές νέων παιδιών του νησιού μας έχουν εμπλουτίσει τη ζωή τους με την ποιότητα της μουσικής παιδείας -ορισμένα μάλιστα από  αυτά έχουν ακολουθήσει λαμπρές σταδιοδρομίες μουσικών. Η προσφορά του Ωδείου της Πάρου όλα αυτά τα χρόνια στον πολιτισμό είναι καταφανής.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια  γινόμαστε μάρτυρες μιας διάθεσης βαθμιαίας υποβάθμισης του Ωδείου. Η φετινή απόφαση μεταστέγασής του από το θαυμάσιο κτίριο στο οποίο στεγάζεται μέχρι και αυτή τη στιγμή σε ένα οίκημα απομακρυσμένο από την πόλη, αποτελεί μια ακόμα θλιβερή ένδειξη του είδους των προτεραιοτήτων που τείνουν να επικρατήσουν στο νησί μας.

Η μουσική παιδεία, όπως και κάθε είδους παιδεία, για μας αποτελεί πάντα ύψιστη προτεραιότητα και θα είμασταν ευτυχείς αν αυτή η προτεραιότητα διακρινόταν και πίσω από τα έργα και τις αποφάσεις των εκλεγμένων αρχών του τόπου μας.

Διαμαρτυρόμαστε για την υποβάθμιση του Ωδείου.

Διαμαρτυρόμαστε για την υποβάθμιση των πολιτιστικών αξιών στο νησί μας.

Ελπίζουμε στη διατήρηση και ενδυνάμωση κάθε εστίας πολιτισμού στον μικρό μας τόπο, όπου η ανάγκη προστασίας των πολιτιστικών κεκτημένων γίνεται ολοένα και πιο αναγκαία.