Κατόπιν της δημοσίευσης των οριστικών αποτελεσμάτων, για όλα τα ΑΦΜ, από τις  23/8/2023 έως και τις25/8/2023, για όσους είχαν υποβάλει αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι θα πρέπει να αποστείλουν τα vouchers τοποθέτησης από τις 25/8/2023 έως το βράδυ της Πέμπτης 31/8/2023, αναφέροντας το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσαν, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία με σειρά μοριοδότησης, αναγράφοντας επίσης το ονοματεπώνυμο γονέα, την ηλικία του τέκνου, τηλέφωνο επικοινωνίας και τον σταθμό για τον οποίο ενδιαφέρονται.  

Για τον Βρεφονηπιακό σταθμό Παροικίας «Τα Μελισσάκια» στην ηλεκτρονική διεύθυνση melissakiaparos@yahoo.com (πληροφορίες κ. Γεωργία Μπαμπούνη) και για τον Παιδικό σταθμό Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια» στην ηλεκτρονική διεύθυνση psdelfinakiaparos@gmail.com (πληροφορίες κ. Δημήτριος Γεωργιάδης).