Την ένταξη στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027»  ενός ακόμη σημαντικού έργου ύδρευσης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού της Αμοργού, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Πρόκειται για το έργο «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Καταπόλων Αμοργού», συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.286.000,00 €.

Το έργο εντάσσεται στην Προτεραιότητα «Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων». Συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ειδικότερα:

Το έργο  «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Καταπόλων Αμοργού», αφορά στην πλήρη ανακατασκευή του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης των οικισμών της περιοχής Καταπόλων Αμοργού. Πρόκειται για δυο ανεξάρτητα δίκτυα από σωληνώσεις HDPE τρίτης γενιάς, συνολικού μήκους περίπου 14.600 μ. Το ένα χαμηλής πίεσης που θα καλύπτει τις καταναλώσεις που βρίσκονται κάτω από την ισοϋψή των 25 μ. και το δεύτερο υψηλής πίεσης που θα καλύπτει τις καταναλώσεις που βρίσκονται πάνω από αυτήν. Το δίκτυο χαμηλής πίεσης θα τροφοδοτείται κατά κύριο λόγο από την παλαιά δεξαμενή στο Ραχίδι ώστε να εξοικονομείται ενέργεια. Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός παρακολούθησης και χειρισμού του δικτύου, δηλαδή δικλείδες, αερεξαγωγοί, εκκενωτές, φρεάτια κλπ, καθώς και τοποθέτηση 21 δίδυμων πυροσβεστικών κρουνών. Στην πράξη περιλαμβάνεται επίσης η αντικατάσταση του εξοπλισμού στην υφιστάμενη παλαιά δεξαμενή στο Ραχίδι, με εγκατάσταση ανοξείδωτων σωληνώσεων, τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου και νέων ξύλινων κουφωμάτων, αλλά και η κατασκευή επέκτασης του κτιρίου, καθαρής επιφάνειας 15,50 μ2 για τη στέγαση του νέου Η/Μ εξοπλισμού που απαιτείται.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 15/01/2025 και  λήξης η 31/12/2026.

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Αμοργού.