Άμεσο ενδιαφέρον για το πρόβλημα που έχει προκύψει, το τελευταίο χρονικό διάστημα, σχετικά με την πρόχειρη ταφή των απορριμμάτων στο ΧΑΔΑ του νησιού, εκδήλωσαν οι βουλευτές των Κυκλάδων  Ιωάννης Βρούτσης και  Κατερίνα Μονογιού.
Επισκέφθηκαν διαδοχικά το Δήμο και ενημερώθηκαν από το Δήμαρχο, τόσο για τα αίτια, όσο και για τις ενέργειες που έχουν γίνει με στόχο την άμβλυνση και την απάλειψη  του συγκεκριμένου πρόσκαιρου προβλήματος.
Με την ευκαιρία αυτή ο Δήμαρχος τους ενημέρωσε και για το σύνολο των δράσεων και ενεργειών του δήμου τόσο ως προς το θέμα της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ,  καθώς και του ολοκληρωμένου έργου της ενδιάμεσης και οριστικής διαχείρισης των απορριμμάτων.
Και οι δύο βουλευτές εξέφρασαν τη βούλησή τους να βοηθήσουν το δήμο στην προσπάθειά του για την οριστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, χαρακτηρίζοντας το έργο ύψιστης σημασίας για το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την τουριστική εικόνα της Σαντορίνης.
Παράλληλα ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους βουλευτές για την αντιμετώπιση, με την συνεργασία της Συνένωσης Λεμβούχων και την οικονομική στήριξη της αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος, του προσωρινού προβλήματος που είχε δημιουργηθεί στην ακτοπλοϊκή σύνδεση Θήρας-Θηρασιάς, κατά το χρόνο της ετήσιας συντήρησης και επιθεώρησης του σκάφους που εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη θαλάσσια δρομολογιακή γραμμή. Επί του θέματος αυτού ο κ. Βρούτσης είχε ενημερωθεί προηγουμένως από τον Επίτιμο Πρόεδρο της Ένωσης Λεμβούχων Θήρας κ.  Μάκη Κανακάρη.
Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους βουλευτές για τη συνεργασία τους καθώς και για την έμπρακτη στήριξή τους προς το δήμο  κατά την προώθηση της επίλυσης των προβλημάτων των νησιών του δήμου.