Το πρόγραμμα των ομιλιών του συνδυασμού ΠΑΡΟΣ με ΕΥΘΥΝΗ και ΕΝΟΤΗΤΑ