Από το Περιβάλλον του νησιού, που αποτελείται από το πράσινο και τον αέρα  της, συνηθίζουμε να μην εξαιρούμε και τα ζώα, κυρίως τα αδέσποτα (χωρίς αυτό να σημαίνει πως η προστασία των ζώων αφορά μόνο σε αυτά).

Φροντίζουμε γι’ αυτό να τηρούμε πιστά τις νομοθετικές διατάξεις για την ευζωία και προστασία τους, ως μέγιστο δείγμα του πολιτισμού μας.

Υπενθυμίζουμε εξάλλου ότι τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (σκύλοι & γάτες) προστατεύονται από τον Νόμο (ΦΕΚ.15/2-2-12) και οι δράστες κακοποίησής τους (δηλητηριάσεις, κ.λπ.) τιμωρούνται με μη εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή (άρθρο 17).

Η προσπάθεια μας για την ευζωία των αδέσποτων και την ομαλή συνύπαρξή τους με τον άνθρωπο είναι επίμονη, και ευελπιστούμε πως σε συνεργασία και με τους αρμόδιους Συλλόγους εθελοντών θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες στους μικρούς μας φίλους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Πάρου, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούν στην προστασία των ζώων, αλλά και τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε μια σειρά από σημαντικές δράσεις προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων.

Συγκεκριμένα:

1) Με την από 21/10/2020 έως 30/3/2021 σύμβαση ύψους 19.981,63 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πραγματοποιήθηκαν 276 κτηνιατρικές υπηρεσίες για τα αδέσποτα ζώα, που αφορούσαν τον κτηνιατρικό έλεγχο, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την ηλεκτρονική σήμανση, την παρακολούθηση και εν γένει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πάρου, σύμφωνα με το Ν.4039/2/2/2012.

2) Παράλληλα, τον Δεκέμβριο του 2021 υπογράφηκε σύμβαση ύψους 9.400,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δύο αναδόχους για διάστημα 5 μηνών που αφορούσαν τον κτηνιατρικό έλεγχο, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την ηλεκτρονική σήμανση, την παρακολούθηση και εν γένει την  ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πάρου σύμφωνα με το Ν.4039/2/2/2012.

3) Για το 2022, βρισκόμαστε στη φάση ανάληψης της δαπάνης για την παροχή Υπηρεσιών με το ίδιο αντικείμενο ποσού ύψους 27.699,99 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για διάρκεια ενός έτους.

4) Το 2020 πραγματοποιήθηκε επίσης η προμήθεια των παρακάτω υλικών:


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αξίας σε €        

1

20  Κουτιά μεταφοράς γατιών μεσαίου μεγέθους 

390,00 €

2

16 Κλουβιά μεταφοράς σκύλων μεγάλου μεγέθους

2.960,00 €

3

20 Κλουβιά μεταφοράς σκύλων μεσαίου μεγέθους

2.580,00 €

4

24 Κλουβιά μεταφοράς μικρόσωμων σκύλων

576,00 €

5

30 Σκυλόσπιτα μεγάλου μεγέθους

3.570,00 €

6

60 ποτίστρες ζώων

1.680,00 €

7

85 Ταΐστρες σκύλων μεταλλικές χωρητικότητας 10 Κιλών

2.040,00 €

8

15 Ντουλάπια αλουμινίου

2100,00 €

9

Ξυλεία για στέγαστρα ζώων

1346,60 €

10

Ξύλινη αποθήκη για τη φύλαξη ζωοτροφών & συναφών ειδών 

2.672,34 €


Σύνολο

19.914,94 €


Τελικό ποσό δαπάνης με ΦΠΑ (24%)

24.694,53 €

** Μεγάλο μέρος των ταϊστρών και ποτιστρών έχουν ήδη τοποθετηθεί στους οικισμούς.

5) Tο 2021 έγινε προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα 3.000,00€, τα οποία κατανεμήθηκαν στις ταΐστρες.

6) To 2021 έγινε προμήθεια και τοποθέτηση 20 κιβώτιων  “ΝΟ ΚΑΚΑ” - To “ΝΟ ΚΑΚΑ” είναι εύχρηστο σύστημα μιας χρήσης από χαρτί (ανακυκλώσιμο, ανακυκλωμένο και φιλικό στο περιβάλλον), που συναρμολογείτε σε φτυάρι για την αποκομιδή των περιττωμάτων ζώων.

7) Για το 2022 έχουν προϋπολογισθεί δαπάνες ύψους 67.000,00 € που αφορούν σε αδέσποτα:

  • Προμήθεια ζωωτροφών 2022 ποσού 10.000,00€
  • Παροχή Υπηρεσιών για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων ποσού 50.000,00€ που αφορούν στο 2022 και 2023
  • Προμήθεια αναλωσίμων συστήματος περισυλλογής ακαθαρσιών ζώων συντροφιάς 6.000,00€
  • Προμήθεια συστήματος περισυλλογής ακαθαρσιών ζώων συντροφιάς 1.000,00€

Ακόμη, ο Δήμος Πάρου έχει καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ»  ποσού 294.299,99 €, η οποία και περιλαμβάνει 3 υποέργα:

  • Προμήθεια οχήματος περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς
  • Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού περισυλλογής αδέσποτων
  • Παροχή Υπηρεσιών για τη διαχείριση αδέσποτων Δήμου Πάρου

Τέλος, επιδιώκεται συστηματικά η καλλιέργεια συνείδησης του υπεύθυνου ιδιοκτήτη συντροφιάς, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης ζώων καθώς και η προώθηση της υιοθεσίας από ανθρώπους, που θα τους χαρίσουν τη ζεστασιά και την ασφάλεια μιας οικογένειας.