Σας ενημερώνουμε ότι σε εφαρμογή της 118/2011 όπως τροποποιήθηκε με τη 169/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

1) Απαγορεύεται η κυκλοφορία παντός τροχοφόρου στην παραλιακή οδό Παροικίας από την αφετηρία ΚΤΕΛ έως το Μπουνταράκι από τις 19:00-07:00 από 26/5/2022-05/10/2022.

2) Απαγορεύεται η είσοδος παντός τροχοφόρου όλο το 24ωρο στην πλατεία Μ. Μαυρογένους από 26/05/2022-05/10/2022.

3) Τα οχήματα για την τροφοδοσία των καταστημάτων εντός οικισμού και πλατειών στην Παροικιά θα μπορούν να εισέλθουν κατά τις ώρες 06:00-09:00π.μ. και 14:00-18:00μ.μ .

Επίσης, μετά τις 19:00 έως 7:00 της επομένης ημέρας, απαγορεύεται η παραμονή των οχημάτων σε όλη την παραλιακή οδό. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με αφαίρεση πινακίδων.