Ενημερώνουμε ότι μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Διοίκησης του ΚΥ Πάρου, της 2ης ΔΥΠΕ και του Αντικαρκινικού νοσοκομείου Μεταξά για το διάστημα από 21/8/23 έως 15/9/23, σε μια προσπάθεια επαναλειτουργίας του μαστογράφου της μονάδας μας, θα υπάρξει η δυνατότητα μαστογραφικού και υπέρηχογραφικού ελέγχου από τον Επιμελητή Ακτινοδιαγνώστη Μαστού του Νοσοκομείου Μεταξά κ. Σταχτέα Αντώνιο.

Για ραντεβού θα καλείτε στο τηλέφωνο 2284360074 πρωινές ώρες (9:00-14:00 καθημερινά).

Οι ασθενείς καλούνται να προσκομίζουν πορίσματα παλαιότερων εξετάσεων που αφορούν το μαστό.